superkontrola

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stadium produkcji rozróżnia się k.t. materiałów wyjściowych, międzyoperacyjną i ostateczną (albo końcową), a w zależności od form organizacyjnych k.t. na stałym stanowisku, lotną (lub okresową) oraz inspekcyjną (superkontrolę). W zależności od zakresu k.t...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.