superrewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Idee „superrewolucji”, czyli „drugiej rewolucji światowej” (za pierwszą rewolucję światową uważa on całokształt przeobrażeń, jakie miały miejsce w USA, Anglii i Francji w drugiej połowie XVIII w.), rozwija...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kortunow, Wadim W. 1976. Ideologia i polityka. Ewolucja teorii i praktyki antykomunizmu, przeł. Z. Simbierowicz, R. Sławiński, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.