supertłumienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (tamże, s. 42). Powoduje to konieczność — zdaniem Marcusego — uzupełnienia biologicznych kategorii pojęciowych Freuda odpowiadającymi im kategoriami socjahistorycznymi. Autor decyduje się wprowadzić dwie takie kategorie: „superrepresywność” lub „supertłumienie” i „zasada wydajności”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971a. Eros i rewolucja. Krytyka antropologii filozoficznej Herberta Marcuse, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.