superteoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednym z ważnych zagadnień, wyłaniających się w ślad za postępującą integracją, jest konieczność wypracowania pewnych uogólnień w sposobach podejścia do badanych problemów, metodach badań, schematach rozumowania, języku itp. Ułatwia to wzajemne porozumienie, a w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów przy możliwie małych nakładach. Mimo że, jak się wydaje, osiągnięcie ogólnej superteorii człowieka i otaczającego go świata, choćby w przybliżeniu odpowiadającej rzeczywistości, jest sprawą bardzo odległą, można przypuszczać, że właśnie uogólnienia będą podstawą do jej opracowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.