suplować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) V. WYKOSTCZALNICTWO 937 jednocześnie traci przy tym 20 do 30% swego ciężaru. Odpowiednio do stopnia odklejeni3 oznacza się jedwab jako surowy, nieodklejony (ćcru), pólodklejony lub suplowany (souple) i od klejony, obgotowany (cuit)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.