surpryza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdy zaś już jest pewnym, że drugie kolumny, a mianowicie czwarta, nie mogą być daleko, a nie jest zamiarem aby piąta kolumna nieprzyjaciela zaraz z początku serio atakowała, lecz tylko nieprzyjaciela uwagę na prawe skrzydło zwrócić starała się, ażeby mianowicie pierwsza, druga i trzecia kolumna przedsięwzięły swoją surpryzę na lewe jego skrzydło, a osobliwie na tam znajdującą się baterię, tym łatwiej uśpić potrafiły, dlatego namiestnik już ze swoimi 10 ludźmi naprzód pójść powinien, rozproszyć się, na podsłuchy nieprzyjacielskie z pistoletów ognia dać i wprawdzie ich spędzić, lecz daleko za nimi wcale się nie zapędzać, ażeby się na ogień nieprzyjacielskiej baterii nie naraził...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawłowski, Bronisław 1962. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Studia z historii wojskowości, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.