sygnitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cassirer nie precyzuje sensu terminu „symbol” na drodze definicji, lecz śledząc tok jego wywodów widzi się, że skłonny jest oznaczać nim wszelkie sygnitywne sposoby odnoszenia się podmiotu do rzeczywistości (Cassirer, 1922)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.