sylabizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lub członu frazy. Sylaby, które można stabilizować tylko pod względem ilości, stanowią w metrze tonicznym element obojętny: ilość ich może być zmienna, ale może być i stała. We współczesnej twórczości, w epoce przesunięcia wrażliwości z sylabizmu na tonizm, takie toniczne wiersze równozgłoskowe są częste. Mimo zewnętrznej identyczności takie akcentcwce różnią się bardzo od swych odpowiedników sylabicznyeh. Oto jeszcze jeden przykład, tym razem 13-zgloskowca typu 7 + 6, który w istocie stanowi szereg czteroakcentowy:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.