symbol-rzecz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z procedurą pomiaru analogowego lub cyfrowego. Rozróżnienia te pozwolą nam zrozumieć sens teoretyczny dwóch kierunków odnoszenia się w terminach wewnętrzych konstytutywnych zbiorów relacji definiujących systemy symboliczne. Krótko mówąc, kryteria i względy syntaktyczne przesądzają o tym, jakiego rodzaju symbolem-rzeczą jest poszczególne dzieło sztuki, kryteria...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.