symbol-typ

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) indywidualnym przedmiotem a odpowiednim bytem abstrakcyjnym. Między czym a czym i jakiego rodzaju zachodzi relacja, której członami są ciągi wyrażeń języka etnicznego z jednej strony, a ich przekład w postaci ciągów wyrażeń języka Mentalese, albo jeśli kto woli po staremu lingua mentalis, czy po nowemu — ciągów wewnętrznych reprezentacji komputerowych, z drugiej strony? Wyrażenia języka etnicznego, który przekładamy na język mentalezyjski, można uznać za symbole-typy. Powstaje jednak pytanie, czy każdy z nich reprezent u j e odpowiednie „wyrażenie” języka Mentalese, czy też się do swego odpowiednika o d nosi, analogicznie jak wyrażenie metajęzyka odnosi się do swego odpowiednika w języku przedmiotowym. I drugie pytanie, czy w obrębie tej relacji odnoszenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 1994. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.