symbol-znak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cyzmem na jego własnym gruncie. Mówię tu „umownie”, ponieważ u każdego z tych poetów właściwie co innego one wyrażają. Włodzimierz Sołowiow w wierszach swoich układa cały system symbolów-znaków, będących odpowiednikami pojęć filozoficzno-religijnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn 1971. Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.