symbolistyczno-nastrojowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sztuki dramatycznej Wyspiańskiego. Świetna, dowcipna komedia obyczajowa ukazująca antagonizmy dzielące inteligencję i lud łączy się tu z symbolistyczno-nastrojowym dramatem odsłaniającym tragiczną bezsilność całego społeczeństwa. Wiele zdań Wesela o charakterze lapidarnych i celnych aforyzmów wzbogaciło mowę potoczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.