symbolowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. Symbolowo. Wtedy pisze się tylko jeden wymiar nominalny, a po nim symbol tolerancji otworu łamany przez symbol tolerancji wałka lub ułamek, którego licznikiem jest symbol tolerancji otworu, a mianownikiem symbol tolerancji wałka. Tak stolerowany wymiar może być wpisany nad linią wymiarową (wymiary nad przekrojem i z prawej strony na rys. IV.45)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lubiński, Zygmunt 1972. Rysunek techniczny, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.