symetrodont

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znane są z górnego triasu. Uwzględniając formy kopalne, rozróżnia się w gromadzie s. prassaki (Protothería), z dziś żyjącymi stekowcami (nie znanymi w stanie kopalnym), i s. właściwe (Eutheria), do których zalicza się wymarłe s. ery mezozoicznej, tj. dokodonty, symetrodonty, trikonodonty, trituberkulaty i multituberkulaty, czyli wieloguzkowce, oraz występujące jeszcze dziś: torbacze i łożyskowce. S. mezozoiczne, choć już wyraźnie zróżnicowane, nie były liczne; reprezentowały je drobne formy, które w faunie tego okresu nie odgrywały większej roli. Do największego rozkwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.