symetryczno-stroficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ołośne czytanie wydobywa z nich eufoniczne walory mowy, a symetryczno-stroficzny układ podkreśla jeszcze bardziej brzmieniową wartość poszczególnych grup spółgłoskowych i samogłoskowych. Większość pozostałych wierszy ma charakter onomatopeiczny (wskazują na to same tytuły, jak: Gulgotać, Szeptać, Ciszej, Zaświstaj, Gruchot, Tupot, Zasyczało, Bulgotać, Mamrotać, Szemranie, Bzykanie). Ich zasadą jest wielokrot...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kornhauser, Julian 1983. Wspólny język (Jugoslavica), Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.