symetryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Symetryzacja jest operacją, która tensorowi kontra- lub kowariantnemu przyporządkowuje tensor symetryczny względem niektórych wskaźników jednakowo położonych (albo u góry, albo u dołu), przy czym wskaźniki biorące udział w symetryzacji ujmuje się w nawiasy okrągłe. Np. symetryzacja względem górnych wskaźników przypisuje tensorowi aaP tensor a(a0) = = yj- (epP+aP0), tensorowi zaś tP&v — tensor a(aPy) =...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.