symfonia-tragedia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W twórczości wielkiego kompozytora radzieckiego, Dymitra Szostakowicza, zajmuje V Symfonia (1937) miejsce szczególnie ważne. Traktuje ¿>ię ją jako wyraz dojrzałego stylu i mocno postawionej problematyki twórczej. Poza tym jest to jedno z najczęściej grywanych dzieł tego kompozytora. Utwór ten nazwano symfonią-tragedią. Jak mówi jeden 496 IX,3. Wielkie symfonie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudziński, Witold 1975. O muzyce przy głośniku. Nauka słuchania muzyki, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.