symfonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i był w stosunkach z Beethovenem. Rusi, KarótFilip-Emanuel Bach i symfoniści Mannheimscy byli istotnemi przesłąńcami Beethovena.—R Hugo Riemann: Beethoven und die Mannheimer (Die Musik, 1907 — 8). Ciekawe jest także poznanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rolland, Romain 1921. Beethoven, przeł. M. Zabojecka, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.