symfonizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dwojenia percepcji na nurt muzyczny i nurt słowny oraz ich stosunek wzajemny. Inaczej percypujemy muzykę operową, która podlega akcji scenicznej. Śledzimy tu niejako trzy nurty równoległe: słowny, sceniczny i muzyczny. Przewaga jednego z nich decyduje od razu o stylu operowym: symfonizacja muzyki operowej u Wagnera świadczy o skupieniu się na nurcie muzycznym, choć jest ona rezultatem tendencji do pełnej „syntezy sztuk“ w dramacie, którą głosił Wagner. W innym sensie dominuje nurt muzyczny w operze włoskiej, neapolitańskiej, w której słowo i akcja są schematyczne, w centrum uwagi staje partia wokalna, a całość zamienia się na „koncert w kostiumach44. Zupełnie inaczej słuchamy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.