symilatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bogusław Kreja: O akategorialnym przyrostku ekspresywnym -uchn- (por. mcit-uchn-a, mal-uchn-y, płak-uchn-ać) 398 Iwona Nowakowska-Kempna: Płodność heurystyczna wśród metod ewaluacji teorii lingwistycznych 407 Alexander M. Schenker: O symilatywnej funkcji sufiksu -Uk- w języku polskim . . 415 Emil Tokarz: Rusini dawnej Jugosławii 421 Maria Wysocka: Zużywanie się języka docelowego u nauczycieli języków obcych możliwości badawcze 425...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.