sympatyczno-nadnerczowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cannon wymieniał także inne mechanizmy regulacyjne, których wówczas nie rozumiano jasno, jak np. działanie aparatu sympatyczno-nadnerczowego, powodującego wzrost cukru we krwi, kiedy poziom cukru spada poniżej poziomu krytycznego itd. Jak obecnie wiemy dzięki rozległym badaniom Selyego (1937, 1946, 1950 i później) i innych (por. Christman, 1950), w wielu funkcjach regulacyjnych pośredniczą substancje chemiczne (hormonalne) znajdujące się w samęj krwi, zaś czynniki nerwowe bądź przyspieszają zmiany hormonalne, bądź następują po nich, bądź wreszcie koordy1 nują je...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.