sympleks

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Topologię kombinatoryczną zapoczątkował pod nazwą analysis situs (analiza położenia) H. 	Poincare (Francja) w końcu XIX w. jako topologię wielościanów, tj. figur złożonych ze skończonej liczby sympleksów (uogólnienie triangulacji wielokątów płaskich). Wzajemne położenie sympleksów w triangulacji pozwala na wprowadzenie rozmaitych niezmienników topologicznych typu algebraicznego, z których najważniejsze są tzw. grupy homologii i wyznaczone przez nie tzw. liczby Bettiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.