sympleksowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W celu ustalenia wymagań odnośnie do identyfikacji modeli obiektów, które wchodzą do zadań programowania nieliniowego, przebadano dziesięć najczęściej stosowanych metod rozwiązywania tych zadań. Były to metody: różniczkowa gradientowa z wykorzystaniem mnożników Lagrange'a, bezpośrednia różniczkowa gradientowa, sympleksowa dla programowania kwadratowego, dwie gradientowe, uproszczona gradientowa, rozłącznego programowania, dwie metody płaszczyzn przecinających i metoda siatek [ą, 11, 20]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bojarski, Roman (red.) 1972. Modele matematyczne i identyfikacja procesów. T. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.