symplicjalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) t. algebraicznej, bada się własności grup łańcuchów oraz innych grup, które otrzymuje się z nich za pomocą homomorfizmu brzegu (—*■ homologii teoria). Suma mnogościowa sympleksów wchodzących w skład skończonego kompleksu symplicjalnego jest wielościanem i okazuje się, że homeomorficznym wielościanom odpowiadają izomorficzne grupy homologii (-* izomorfizm). Każdą przestrzeń topologiczną zwartą można w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.