symplifikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W konsekwencji martwoty i abstrakcyjności Rozdroża p. Starowieyska-Morstinowa przypisuje mi „stronniczość i jednostronność ujęcia grup obu (bloku ziemian i bloku chłopów), symplifikowanie stosunków politycznych, a nawet społecznych“, „operowanie dawno przezwyciężonemi kategorjami, dostrzega j ącemi jedno tylko przeciwstawienie: chłop—dziedzic“, nie dostrzegaj ącemi natomiast zróżnicowania ziemian i chłopów na rozmaite grupy, niezależnie od kwestj i wielkiego czy drobnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąbrowska, Maria 1938. Moja odpowiedź. Refleksje nad polemiką z Rozdrożem, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.