sympozium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Zeszytach Problemowych „Kosmos” nr 11 z 1960 r. oraz przedrukowano ostatnio w „Materiałach do nauczania psychologii” pod red. L. Wołoszyn owej, seria II, t. I, 1964 r.). Problematyce tego samego okresu rozwojowego był też poświęcony referat na Sympozium zorganizowanym w Berlinie w roku 1960 „Probleme der Entwicklungspsychologie” pt. Research on the Views of Adolescents. Tekst referatu opublikowano w roku 1961 w numerze specjalnym „Zeitschrift fur Psychologie” (t. 165). Ideą przewodnią wspomnianych referatów i publikacji jest pogląd, że za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.