symptomatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tuje typ życia zdolny do rozwoju. Historja wyjaśniła dziś już z całą dokładnością, jakim jest ten jedyny typ u nas, jak i wszędzie; wyjaśniła, że jest nim typ świadomego robotnika, wyjaśniła, że jest to jedyny typ zdolny samoistnie narastać i uzasadniać wszystkie inne, że wszystkie inne formy życia, o ile się do niego zredukować nie dadzą, są czemś tymczasowem, patologicznem, zgoła ujemnem. Trwały rozwój literatury nie może oprzeć się ani na tymczasowości, ani na symptomatyce cierpień i niedomagać społecznych, ani na fałszu bezwzględnym. Literatura zawsze rozwijała się wtedy tylko, gdy była związana z typem ludzkim, zdolnym do rozwoju. Granice rozwoju typu, który dochodził do świadomości w danej literaturze, były granicami tej literatury. Cha...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.