symptomowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 80 Aleksander Bereza zwraca uwagę, że występuje zasadnicza rozbieżność między tym, co zostaje sformułowane w celu komunikowania, a zapisem o zadaniu innym niż komunikacja. Bereza cytuje tu opinię T. Wójcika, który pisze: „Zarówno informator bezpośredni (zmysłowy), jak i symptomowy są informatorami genetycznie naturalnymi, nie powstałymi dla informowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.