synalo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli zakończeniem sufiksu jest samogłoska -o, to rzeczownik ma rodzaj nijaki, z wyjątkiem niektórych wyrazów odnoszących się do istot rodzaju męskiego i mających również gramatyczny rodzaj męski: synalo, tatulo. Synalo jest formą zgrubiałą, tatulo — zdrobniałą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1963. Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.