synoska

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwany szeroko w centrum Polski, gdy np. w' południowej Małopolsce i na Śląsku panuje w tym znaczeniu sicak. Z rzadszych nazwr przytaczam kurpiowską sneskę, warmijską śnićszkę (stpol. sneszka), która przez pomieszanie z to sarno znaczącą synowg dała dość częstą na Mazowszu syneskę lub synoskę. Powoli jednak i u ludu nastają pomieszania i uproszczenia: w Łowickiem pociotek oznacza nie tylko męża ciotki, ale też ciotecznego brata, który na Kaszubach nazywa się zwykle pólbrat, itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1955. Wybór pism polonistycznych. T. 2. Studia wyrazowe, Wrocław ; Kraków, Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.