systemacik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lepszćm świadectwem liistoryi? Spytajmy, jak ich szlachta, kwiat narodu słynnego z grzeczności, wychowana na najświetniejszym dworze w Europie, jak postępowała za czasów swej emigracyi; jakie to swary, zazdrości, nienawiści panowały między nią w Koblencyi, po wszystkich krajach, w samćj nawet Rosyi; a przecież miała ona zawsze prawowitych naczelników w swych wygnanych książętach, miała jednę zasadę polityczną, składała się z ludzi jednego stanu i w}’kształcenia, posiadała wsparcie u wszystkich rządów i dworów, na czćm wszystkićm nam brakło, nam sierotom puszczonym bez steru na szerokie morze teoryi. Były między nami spory, jak wszędzie, gdzie nie ma władzy ani powagi, gdzie jedna teorya drugą spycha, gdzie lada błyskotliwy systemacik roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.