szadowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Waldsteinównie nie zależy. Jednak 30 X 1726, ku zadowoleniu całej rodziny, wziął ślub z Eleonorą i żył z nią przykładnie pół wieku; »święta pani«, wzorowa żona Niemka (pochodzenia czeskiego), w ciągłych kłopotach z polszczyzną, dożyła zdała od wielkiej polityki co najmniej do r. 1790. Bogactwa ten ślub Cz-mu nie dał: do starostwa grodzieńskiego (1724) przybyły mu po Polski Słownik Biograficzny. Tom IV, zesz. 4. Sapieżynie dzierżawy ekonomii szadowskiej i jurborskiej, potem z łaski króla starostwa przybysławickie (1729) i homelskie (1730), wszystko nie do porównania z włościami Radziwiłłów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.