szafirowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kruk, Corvus corax, największy z krajowych przedstawicieli rodziny krukowatych {Corvidae). Dochodzi do 67 cm dług. Budowa silna. Głowa duża, z potężnym dziobem. Upierzenie jednostajnie czarne, szafirowo połyskujące. Ogon klinowaty. Zamieszkuje całą Palearktykę i Płn. Amerykę. U nas przez cały rok dość Dospolity, ale wszędzie nieliczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.