szafowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zaczynają się wytwarzać osobne podatki wojewódzkie, powstaje skarb wojewódzki z nadwyżek podatków. Sejmik zaczyna rozciągać jednak swoją władzę także i na szafowanie pieniądzmi; nie oddaje ich do skarbu, lecz zaczyna sam wybierać wojewódzkich szafarzy, tworzyć osobne komisye do ich kontroli. Wreszcie sam zaciąga żołnierzy, na których utrzymanie mają iść podatki, sam ich opłaca. To „żołnierz powiatowy“. Tak wzmagały...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.