szambelan-pochlebca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pochwała psa Znany jest wierszyk Trembeckiego Na Klepka, szpica faworytnego Stanisława Augusta, w którym szambelan-pochlebca, portretując wierne zwierzę, zapytywał nie bez przekory: „Mójli to obraz, czy pieska?” Warto przypomnieć, że jeśli idzie o sam pomysł, uprzedził go w tym względzie Antoni Korwin-Kossakowski, sekretarz „od ekspedycji ruskich” i niezły razem poeta, w wierszu noworocznym, zaadresowanym do ukochanego monarchy i wydrukowanym w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” (1775, t XI, cz 1, s 9-19). Jest to jedna z najładniejszych pochwał psiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kaleta, Roman (wyb.) 1980. Sensacje z dawnych lat, wyd. drugie udoskonalone i poszerz., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.