szczero

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzie, ale też i żadnego zarzutu. Mniej zapewne rozumu (zwłaszcza politycznego), mniej ogólnego wykształcenia, ale za to nic cudzoziemskiego; natura, życie, pojęcia, poezya, wszystko szczero, czysto, typowo polskie. Wacław Potocki te przymioty miał, ale Kochowski miał, czego tamtemu brakło: zmysł artystyczny. In mafinis voluisse sat est, a w poezyi, kto choć w całości chy^bił, ale napisał ustępy godne wielkiego przedmiotu, ten musiał mieć zdolność prawdziwą? Ale ten bę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.