szeregowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i każdej z tych czterech kompanii po jednej da się armacie. Skoro to się zrobiło, szwadron szeregowski, lewe skrzydło formujący, ciągnie się w lewo, dwie kompanie z batalionu piechoty od lewego skrzydła w lewo zrobiwszy, idą za nim ze swoimi armatami, skoro zaś dość miejsca mają w prawo zrobiwszy, wstępują w linię i ciągną się, jeżeli tego dla zupełnego przyskrzydlenia nieprzyjaciela potrzeba, jeszcze dalej w lewo, gdzie już łatwo przez ogień z armat i ręcznej broni do ucieczki będzie go przywieść i przez wysłaną za nim w pogoń kawalerię wielu w niewolę dostać. W tym samym czasie, kiedy ten szwadron szeregowski i te dwie kompanie w lewo się ciągną, szwadron szeregowski i cała lekka piechota powinni iść naprzód i wraz z towarzystwem i strzelcami na nieprzyjaciela uderzyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawłowski, Bronisław 1962. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Studia z historii wojskowości, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.