szklano-metalowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Symetria i rytm należą do jej świata, podobnie jak przestrzeń i geometria, a te są wciąż obecne w jego tekstach. O hotelu „Continental” pisze, że w tym szklano-metalowym triumfie Mondriana odbywa się „orgia sześcianów”, a wyssany z prostych kątów tlen wtłoczony jest w prostopadłościany. W „Kołysance Dorszowego Przylądka” samochody robią na złość Euklidesowi, „przedłużając przestrzeń za węgieł”, wrony, patrząc z góry, wyznaczają „piąty kierunek”, a „zmiana Imperium wiąże się... z sumowaniem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.