szkocko-angielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go wzmocnienia międzynar. pozycji swego kraju i dynastii, doprowadził do korzystnych małżeństw: synów — Artura, a potem Henryka z Katarzyną Aragońską (1501 i 1509) i córki Małgorzaty z Jakubem IV szkoc. 1503, co otworzyło perspektywę przyszłej unii szkocko-angielskiej. Dążąc do umocnienia władzy królewskiej, szukał oparcia w „nowej szlachcie” (—► gentry) i w miastach, zabiegał o rozwój handlu morskiego, uporządkował i wzbogacił skarb, zwalczał samowolę baronów (ustanowienie sądu specjalnego — Izby Gwiaździstej). Rządy H.T. zapoczątkowały okres absolutyzmu w Anglii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.