szkoleniowo-instruktażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tych krótkich uwagach nie zostało wyczerpane oczywiście wszystko, co mogłoby być wypowiedziane na temat metody dokształcania bibliotekarzy gromadzkich. Chodziło w nich raczej o zwrócenie uwagi na niektóre dość ważne momenty w tej dziedzinie oraz o podkreślenie, że wszelka działalność szkoleniowo-instruktażowa Bibl. Powiatowej jako czynność o charakterze wyraźnie dydaktyczno-wychowawczym wymaga od jej organizatorów dokładnego uświadomienia sobie zarówno celu tej działalności, jak stosowanych środków i metod. Te ostatnie właśnie były głównym tematem powyższych rozważań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.