szkolno-edukacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) których uważali za godnych dostąpienia święceń biskupich”30. Przechodząc następnie przez Panonię otrzymali od księcia Kocela inną jeszcze grupę uczniów, którą nauczywszy pisma słowiańskiego również zabrali ze sobą do Rzymu31. Współczesna historiografia słowacka ocenia bardzo pozytywnie to szkolno-edukacyjne dzieło Apostołów Słowian32...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ewangelia 1988. Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowo-europejskie. Śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Po­l­ski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.