szmailski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Naprzód nastąpił przyjazd do Łańcuta JWWJM Pana Wojewody, Hetmana Wielkiego Koronnego, z Jego Mością Panem Młodym, synem swoim, dosyć ozdobny w ludzi zacnych i rycerstwa poczet niemały, koni powodnych tureckich, bachmatów szmailskich *, rumaków polskich sześćdziesiąt: w kawalkadzie przyjaciół i usaryjej, pułkowników wybornych, zacnych kawalerów półtora tysiąca. Przeciw tym Ich Mościom Jaśnie Wielmożny JMPan Marszalek Wielki Koronny nie w mniejszym poczcie wyjachał o pół mile do wsi Głuchowa. JWPan Wojewoda Krakowski jachał w pośrodku, po prawej ręce JMPan Marszałek, a po lewej JMPan Młody...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kaleta, Roman (wyb.) 1980. Sensacje z dawnych lat, wyd. drugie udoskonalone i poszerz., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.