szrubka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Boy jest zaiste niezwykłym transformistą stylistycznym! Dzięki temu wyjątkowemu talentowi wszystkie książki przetłumaczone przez niego żyją w polszczyźnie, a każda żyje po swojemu. — Prócz talentu jednak włożył Boy w swoje przekłady i badań niemało i umiłowania. Opowiada o tym we wstępie do zbioru Studiów i szkiców z literatury francuskiej: „Rozłożyłem, zdanie po zdaniu, słowo po słowie, każdą szrubkę twórczego mechanizmu szeregu pisarzy, docierając tam, gdzie mieści się najtajniejsza, a zarazem najtrwalsza istota twórczości: do stylu, języka. Brałem ich w siebie całkowicie, zżywałem się kolejno z nimi, myślałem ich myślą, śmiałem się ich śmiechem, użyczałem im wzajem własnej krwi, aby przywrócić rumieniec ich pozornie przywiędłym licom”. — Zeszło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.