szypiłowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W jakie dwie godziny później byłem już w Riabowie i po społu z Anpadystem, znajomym chłopem, wybierałem się na polowanie. Aż do mego odjazdu Pienoczkin dąsał się na Sofrona. Nawiązałem z Anpadystem rozmowę o szypiłowskich włościanach, o panu Pienoczkinie, zapytałem go też, czy zna tamtejszego rządcę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Turgieniew, Iwan 1953a. Z pism. Zapiski myśliwego, przeł. J. Dmochowska et al., Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.