szypułkowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znaki, zrozumiałe tylko dla rodu Cancer. Najpierw przez jakiś czas machał nimi lekceważąco, a potem wykonał z tuzin ruchów, które w absurdalny sposób przypominały mi żołnierza salutującego oboma rękami na raz. Mianowicie podnosił swe kleszcze do szypułkowatych oczu i opuszczał je jednocześnie szybkim ruchem. Potem nastąpiły bardziej nieregularne znaki, a wreszcie szybkie ruchy, jakby wybijania capstrzyka na bębnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.