szyszkowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Warszawa 7:1978 nr 7 (72) REC. jk[Kolbuszewski Jacek] „Wierchy" — Warszawa [i inne] 48:1979 [wyd. 1981] s. 302—304, fot. A[rtur] Rotter: Wielki Kamień na Szyszkowskiej Górze Pogórze Wielickie 1C68/52 „PLANINSKI VESTNIK" — Organ Planinske zveze Slovenije. Ljubljana 78:1978 REC. Biedrzycki Woj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.