szytny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słowniku miechowskim * 2) z r. 1455, bławat i bławacz 'castanicus’ w rękopisie Bibl. Zamoyskich z r. 1464—8 1). «Antibolomenon» *) kapituły krakowskiej z r. 1472 dla 'castanicus’ do znanych już bławatu, modraha i głoicacza wprowadza chabra i nie zapisanego w żadnym innym zabytku szczotarza (sczotar). Tylko chaber 'costanicus’ w rękopisie x) Bibl. Jag. z r. 1478. W glosach polskich z «Herbariusa»1), drukowanego w Moguncji w r. 1485 po prostu szytny hwyat 'flores frumentorum’. Murmelius 3) (1526) ma bławat 'calta’, Bartłomiej z Bydgoszczy 3) (1532) bławat 'caltka* ¡j głowacz 'casthanicus’, Szymon z Łowdcza3) (1532) bławat | modrałc 'castanicus’...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1955. Wybór pism polonistycznych. T. 2. Studia wyrazowe, Wrocław ; Kraków, Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.