tąpliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ż/ solenność, ż/ solidarność, ż/ solidność, ż/ spadzistość, ż/ spawalność, ż/ specjalność, ż/ specyficzność, ż/ specyfika, ż/ spekulanctwo, n/ splendor, m/ spławność, ż/ spoistość, ż/ spokój, m/ spolegliwość, ż/ społecznikostwo, n/ społeczność, ż/ spontaniczność, ż/ sporadyczność, ż/ spostrzegawczość, ż/ spójność, ż/ spółdzielczość, ż/ sprawdzalność, ż/ sprawiedliwość, ż/ sprawność, ż/ sprawozdawczość, ż/ sprężystość, ż/ sprośność, ż/ spryt, m/ sprzeczność, ż/ sprzedajność, ż/ srebrzystość, ż/ srogość, ż/ stabilność, ż/ stagnacja, ż/ stałocieplność, ż/ stałość, ż/ standardowość, ż/ stanowczość, ż/ staranność, ż/ starczość, ż/ starczowzroczność, ż/ starość, ż/ staroświeckość, ż/ starożytność, ż/ starszeństwo, n/ stateczność, ż/ statyczność, ż/ stawiennictwo, n/ stereofonia, ż/ stereotypowość, ż/ sterowność, ż/ sterylność, ż/ stopniowość, ż/ stosowność, ż/ strachliwość, ż/ straszność, ż/ strawność, ż/ strojność, ż/ stronniczość, ż/ strupieszałość, ż/ strzelistość, ż/ styczność, ż/ styl, m/ stylowość, ż/ subiektywizm, m/ subiektywność, ż/ subtelność, ż/ suchość, ż/ sugestywność, ż/ sukcesywność, ż/ sumienność, ż/ supletywizm, m/, supremacja, ż/ surowość, ż/ sutość, ż/ suwerenność, ż/ swada, ż/ swarliwość, ż/ swawola, ż/ swoboda, ż/ swoistość, ż/ swojskość, ż/ sybarytyzm, m/ sylabiczność, ż/ symboliczność, ż/ symetryczność, ż/ sympatyczność, ż/ symulanctwo, n/ synchroniczność, ż/ synonimia, ż/ synonimiczność, ż/ synostwo, n/ sypkość, ż/ systematyczność, ż/ sytość, ż/ szablonowość, ż/ szarość, ż/ szarzyzna, ż/ szczególność, ż/ szczegółowość, ż/ szczelinowość, ż/ szczelność, ż/ szczeniackość, ż/ szczeniactwo, n/ szczerość, ż/ szczodrobliwość, ż/ szczodrość, ż/ szczupłość, ż/ szelmostwo, n/ szerokość, ż/ szklistość, ż/ szkodliwość, ż/ szkodnictwo, n/ szlacheckość, ż/ szlachetczyzna, ż/ szlachetność, ż/ szorstkość, ż/ szowinizm, m/ szpetota, ż/ szpotawość, ż/ sztuczność, ż/ sztywność, ż/ szybkość, ż/ szyderstwo, n/ ścisłość, ż/ ściśliwość, ż/ ślamazamość, ż/ śliczność, ż/ śliskość, ż/ śmiałość, ż/ śmiertelność, ż/ śmieszność, ż/ śniadość, ż/ śpiewność, ż/ światłoczułość, ż/ światłość, ż/ światowość, ż/ świątobliwość, ż/ świeckość, ż/ świetlistość, ż/ świetność, ż/ świeżość, ż/ świętoszkostwo, n/ świętoszkowatość, ż/ świętość, ż/ tajemniczość, ż/ tajność, ż/ takt, m/ tandetność, ż/ taneczność, ż/ taniość, ż/ tanizna, ż/ tąpliwość, ż/ tchórzliwość, ż/ tchórzostwo, n/ teatralność, ż/ teatromania, ż/ technicyzm, m/ telepatia, ż/ temperament, m/ tendencyjność, ż/ teraźniejszość, ż/ terminowość, ż/ termoelektryczność, ż/ termoregulacja, ż/ termotropizm, m/ terroryzm, m/ tęgość, ż/ tępota, ż/ tkliwość, ż/ tłustość, ż/ toksyczność, ż/ tolerancja, ż/ tolerancja, ż/ tolerancyjność, ż/ tonalność, ż/ topliwość, ż/ toporność, ż/ towarowość, ż/ towarzyskość, ż/ towiańszczyzna, ż/ tożsamość, ż/ tradycjonalizm, m/ tradycyjność, ż/ tragiczność, ż/ tragizm, m/ transcendencja, ż/ transcendentalność, ż/ transcendentność, ż/ transwestytyzm, m/ tranzytywność, ż/ trawożemość, ż/ treściwość, ż/ tromtardacja, ż/ troskliwość, ż/ trójwymiarowość, ż/ trudność, ż/ trwałość, ż/ trwożliwość, ż/ trywialność, ż/ trzeźwość, ż/ trzpiotowatość,ż/ tułaczka, ż/ turecczyzna, ż/ tuzinkowość, ż/ twardość, ż/ twórczość, ż/ tymczasowość, ż/ typowość, ż/ tytułomania, ż/ ubóstwo, n/ uciążliwość, ż/ uczciwość, ż/ uczestnictwo, n/ uczoność,ż/ uczuciowość, ż/ uczynność, ż/ ufność, ż/ ugodowość, ż/ układność, ż/ uleczalność, ż/ uległość, ż/ ulotność, ż/ ultracyzm, m/ ultra konserwatyzm, m/ ułomność, ż/ umiejętność, ż/ umieralność, ż/ umowność, ż/ umysłowość, ż/ umyślność, ż/ uniformizm, m/ uniwersalność, ż/ uniżoność, ż/ upadłość, ż/ uporczywość, ż/ upór, m/ uprzedniość, ż/ uprzejmość, ż/ urazowość, ż/ uroczystość, ż/ uroda, ż/ urodzajność, ż/ urok, m/ urokliwość, ż/ usłużność, ż/ ustawiczność, ż/ ustawność, ż/ ustępliwość, ż/ uszczypliwość, ż/ utracjuszostwo, n/ utylitarność, ż/ uwaga, ż/ użyteczność, ż/ użytkowość, ż/ używalność, ż/ wadliwość, ż/ wadliwość, ż/ waleczność, ż/ waleczność, ż/ walenrodyzm, m/ 226...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.