tępica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwa rośliny (por. rychlik), cieplec — nazwa kamienia drogiego, siniec — sine miejsce na ciele, -yniec: stp. naszyniec, waszyniec, -ca: łaskawca, -ica: tępica 'tępa siekiera’, junica 'młoda cielica’, bielica 'rodzaj gleby’, także 'wiewiórka’, lud. dłużyca 'wysoka kobieta’, tajemnica 'to, co jest tajemne’, pojęcie ogólne, -awica: ślizgawica 'to, co jest śliskie, miejsce śliskie’. Zjawia się w tym wyrazie i znaczenie orzeczeniowe, -acz: bogacz, -ąg: pstrąg...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.