tępość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przy głębszej rozwadze znikają wszelkie różnice, w porównaniu z najwyższym celem żaden bieg życia nie ma wyższości nad innym. Ostatecznie bowiem wszystko jest tu próżne; któż mógłby być szczęśliwym, gdzie wszystko tak szybko przemija, a przed oczami leżą groby naszych ojców? Są, owszem, ludzie, którzy tego cierpienia nie odczuwają i zadowalają się uciechami zmysłowemi: ze swą tępością zwierzęcą są oni w gruncie rzeczy jeszcze nieszczęśliwsi, niż inni; nie odczuwać nieszczęścia jest największym nieszczęściem. Jeżeli Jezus nazywał cierpiących błogosławionemi, to chciał przez to zalecić nie cierpienie jako cierpienie, lecz jako poznanie dobra, które z cierpienia wytryska, a nawet czyni dopiero cierpienie możliwym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.